Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Pokrzywdzeni

 

              INFORMACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną  przestępstwem możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl lub www.subvenio.org.pl

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem udziela także Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli zlokalizowany pod adresem 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88. Ośrodek posiada całodobową infolinię: 43 6592009 oraz lokalne punkty pomocy w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Pajęcznie, Wieluniu i Wieruszowie. Szczegółowe informacje na www.trampolinazdunskawola.com.


Bazy teleadresowe podmiotów i instytucji samorządowych (województwa łódzkiego) udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Link do strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia.(7618574_6634028)

Informator - Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poddębickim

Informator dla mieszkańców powiatu sieradzkiego

Informator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Lista podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc -  powiat  pajęczański

Programy korekcyjno - edukacyjne

Programy psychologiczno -terapeutyczne

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających pomocy  mieszkańcom powiatu wieruszowskiego w sytuacji przemocy w rodzinie

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzydzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim w 2020 roku

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim-2020