Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Mediacja

Mediacjametoda rozwiązywania sporów, polegająca na tym, że osoba trzecia - mediator, pomaga stronom osiągnąć porozumienie.

W  postępowaniu karnym dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie, naprawienie wyrządzonej szkody.

Listę mediatorów w okręgu sieradzkim i więcej informacji o mediacji znajdziecie Państwo na stronie Sądu Okręgowego w Sieradzu.


Międzynarodowy Dzień Mediacji 19 października 2017 roku