Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Historia

       Prokuratura Okręgowa w Sieradzu została utworzona z dniem 1.07.2004 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Dz.U. z 2004 r. Nr 127, poz.1327.

       Zasady funkcjonowania prokuratury reguluje ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. "Prawo o prokuraturze" (Dz.U. 2016.177 z dnia 15.02.2016). Ponadto organizację wewnętrzną prokuratur określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. "Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury" (Dz.U. 2016.508 z dnia 14.04.2016), oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości 2016.83 z dnia 03.03.2016).